Wij zijn duurzaam

VB Groep is een duurzame onderneming. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zit in de aard van ons familiebedrijf. We zijn er immers niet alleen voor vandaag en onszelf, maar ook voor morgen en de generaties na ons.

 

MVO is uitgangspunt bij al ons doen en laten. We nemen onze verantwoordelijkheden tegenover medewerkers, omgeving en samenleving en houden zoveel mogelijk rekening met alle belanghebbenden. Met klanten en investeerders, medewerkers en leveranciers, gebruikers en omwonenden.

 

Om goed inzicht te krijgen in de gevolgen van ons doen en laten, gebruiken we in ons MVO-beleid de uitgangspunten van The Natural Step. Wil je daar meer over weten, kijk dan op www.thenaturalstep.nl

 

Solide   Duurzaam   Partnerschap   Klantgericht   Wendbaar   Creatief oplossend