Sociaal

Sociaal

 

We willen op een sociale manier zakendoen. Dat betekent dat we ons onder andere inspannen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heeft ertoe geleid dat we het PSO certificaat trede 3 hebben. Verder zijn we nauw verbonden aan het onderwijs. Dit doen we op diverse manieren; van het geven van gastlessen, docenten- en studentenstages, assessments bij Hogescholen, tot een actieve rol binnen Samen Slim Bouwen aan de Toekomst. We willen een actieve bijdrage leveren om te laten zien hoe leuk onze branche is en zorgen dat het onderwijs nauw aangesloten raakt bij het bedrijfsleven. Met de ontwikkelingen binnen de markt waar we snel op inspelen, ondersteunen we actief het onderwijs.