Projecten VB Groep West-Brabant

VerBeteren Groot Onderhoud (VBGO)

Tilburg, renovatie 200 woningen Kruidenbuurt

Nieuwbouw

Oosterhout, nieuwbouw 10 woningen Contreie

Transformatie

Tilburg, transformatie Leger des Heils

Nieuwbouw

Oosterhout, nieuwbouw Wilhelminahaven

Nieuwbouw

Tilburg, 81 appartementen

Nieuwbouw

Tilburg, 15 appartementen Forum

VerBeteren Groot Onderhoud (VBGO)

Renovatie 61 woningen Dijkplein

Nieuwbouw

Nieuwbouw 71 woningen Willemsbuiten

VerBeteren Groot Onderhoud (VBGO)

Renovatie 143 woningen in de wijk Oerle

Wonen

Tilburg, De Bankier

Wonen

Tilburg, nieuwbouw 59 woningen Willemsbuiten

Zorg

Breda, Maycrete D

Wonen

Breda, aan de Nieuwe Inslag

Wonen

Breda, renovatie 81 woningen Lindeplein

HSC concept

Tilburg, renovatie 89 woningen

VerBeteren Groot Onderhoud (VBGO)

Renovatie appartementen te Tilburg.

Zorg

Tilburg, nieuwbouw groepswoningen en appartementen Vogelenzang

Woningcorporatie

Tilburg, renovatie 68 woningen Outshoornstraat met ketenintegratie

Nieuwbouw

Tilburg, nieuwbouwproject "Forum Reeshof"

Wonen

Tilburg, nieuwbouw woningen Wijhof, fase 2

VerBeteren Groot Onderhoud (VBGO)

Tilburg, renovatie 35 woningen

VerBeteren Groot Onderhoud (VBGO)

Breda, renovatie 76 woningen Vestkant

HSC concept

Nieuwbouw De Driesprong te Breda.

Werken

Breda, uitbreiding kantoor Brabant Water

Nieuwbouw

Breda, nieuwbouw hoofdkantoor Brabant Water

Nieuwbouw

Breda, nieuwbouw 270 wooneenheden

Transformatie

Breda, optoppen en uitbreiden flatgebouwen